TopJob

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo Tặc
Top Guild Top Gold
Hạng
Tên Job
Level
Exp
Rare
1
QCT_B52
2
6288438
2
QCT_Zero
2
3955107
3
TL_GauBong
2
2540496
4
TL_37DeVuong
2
2388050
5
DV_JuMong
2
2001330
6
QCT_VuotTru
2
1728606
7
QCT_LoneLy
2
1654168
8
TL_____CR7
2
1297611
9
DV_VKL
1
4388978
10
DV_ThuHien
1
3940842
11
AVG_NhanTySo
1
3861147
12
QCT_LanhDka
1
3594025
13
QCT_NewStar
1
3500553
14
_BODOI_SRO_
1
3233025
15
QTC_Apollo
1
3171596
16
NgocNinhTu
1
3073538
17
QCT_ADangSay
1
2940535
18
TL_Chelsea
1
2897445
19
AVG_Thor
1
2412607
20
DV_BoyCanTho
1
2349778
21
DuaChutThoi
1
2223273
22
AEMN_ThaiMeo
1
1812902
23
DV_CuopAoDen
1
1665821
24
QCT_ECuiBap
1
1467771
25
QCT_Phu
1
1420779
26
AEMN_AmBinh
1
1380394
27
QCT_LenDinh
1
1341491
28
QCT_NeverDie
1
967608
29
QCT_NTTraThu
1
933022
30
QTC_KienYB
1
906163
31
QTC_TranDieu
1
855876
32
BoTreCon
1
845810
33
DV_EmGaiMua
1
827744
34
ConMaNho
1
768830
35
TL_LoKi
1
721024
36
QCT_Vinahey
1
673417
37
BoSonDay
1
665828
38
QCT_QuangPK
1
656603
39
QCT_TamVii
1
629426
40
QCT_USA
1
579473
41
QTC_Xa_EM
1
567767
42
New_Ala
1
536213
43
Mafia
1
534355
44
QTC_1Hit
1
502284
45
QCT_DuyZet
1
471008
46
DV_KA
1
446313
47
AEMN__MrNhan
1
417763
48
TL_DaoChick
1
415899
49
QTC_Gio
1
387832
50
QCT_CongBui
1
336735