TopJob

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo Tặc
Top Guild Top Gold
Hạng
Tên Job
Level
Exp
Rare
1
QCT_B52
2
6800242
2
QCT_Zero
2
5134536
3
TL_37DeVuong
2
2690876
4
TL_GauBong
2
2501350
5
QCT_LoneLy
2
1654168
6
_KhuongIS_
2
349852
7
QCT_ADangSay
1
4244021
8
DV_ThuHien
1
3940842
9
ARES__Bap
1
3664731
10
QCT_LanhDka
1
3580651
11
_BODOI_SRO_
1
3233025
12
TL_Chelsea
1
3042607
13
AVG_Thor
1
2412607
14
ARES_HatGao
1
2220846
15
AD_NewMember
1
1858948
16
DV_CuopAoDen
1
1665821
17
QCT_Phu
1
1599339
18
QCT_ECuiBap
1
1467771
19
ARES_No01
1
1395798
20
AEMN_AmBinh
1
1380394
21
AD_Hennessy
1
1378877
22
QTC_KienYB
1
1370139
23
QCT_LenDinh
1
1341491
24
ARES_PTHC
1
1250747
25
ARES_No
1
1234285
26
AEMN_Tien_TN
1
1186846
27
QCT_TranDieu
1
1041082
28
_BaoYen_
1
963502
29
QCT_NeverDie
1
943878
30
AR_EXIT
1
895400
31
AVG_HawKeye
1
852129
32
BoTreCon
1
845810
33
ArLeVanLuyen
1
793558
34
AR_TieuCai
1
781221
35
TL_LoKi
1
721024
36
AEMN_MaVuong
1
693635
37
QCT_Vinahey
1
669541
38
BoSonDay
1
665828
39
QCT_QuangPK
1
656603
40
QCT_TamVii
1
628115
41
AR_BoDeoSoAi
1
626158
42
New_Ala
1
604201
43
AEMN_BooMap
1
542560
44
Mafia
1
534355
45
QTC_1Hit
1
502284
46
ARES_HML
1
496593
47
AD_VoT4m
1
483589
48
QCT_DuyZet
1
471008
49
__Dolls__
1
427681
50
AEMN_Mafia
1
421159