Top Gold

Top Level Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo Tặc Top Guild Top Gold
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
Mr__Pao
1
3008500000
2
SCCS1
100
1360828227
3
O O O--------------U U U
68
1077748664
4
LUC_TIEU_KE
100
791091279
5
NgNhuTuan
100
591180267
6
DungQuenTenA
5
579648314
7
KA
100
534130472
8
TrumBanDo
80
465314899
9
GaoBac
76
442023004
10
NhuMotGiacMo
100
302186122
11
ObelisK
100
247546956
12
NghiaBaTha1
9
215413720
13
One_DoLa
100
188618660
14
JuMong
100
187149502
15
ơơơơ[GM]ơơơơ VINASRO Map 100 - 0967.99.0123
95
180823629
16
1CNCongBui
100
175297016
17
NhatCamVan
100
174153290
18
TN
10
173000001
19
MiHawk
100
158581031
20
LeThaiTo
100
157122479
21
QuayQuay
24
151495000
22
Trade
8
150360205
23
Nico_Robin
100
143487362
24
KhanhDepZai
100
134535938
25
MyDoToa
100
132956072
26
GHHHHHHHHHHH
1
128745316
27
Nghia8
98
126516425
28
HoangLuu
93
123712623
29
Vina
100
111111112
30
_Citizen_
96
108894910
31
NoName
100
108765227
32
VuTo1
5
102974311
33
SongDep
100
95574797
34
Jun
1
92688885
35
_HoangAnh_
100
87432190
36
__Kien_CT__
100
84235720
37
_HoLyForest_
95
82722867
38
ChoCon10
99
82002503
39
KeHuyDiet
82
78253478
40
Shopee
5
73012544
41
ThangFam1
88
72324238
42
VoTinh
100
70038265
43
VeoVeo
1
70019842
44
XichNha
94
60407963
45
denthui
5
57825938
46
BomTan
100
55006790
47
1_NoiDau
1
53054663
48
HangFake
100
52725983
49
Xstore_3
100
52263972
50
SEPTONG
100
52102829