Top Gold

Top Level Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo Tặc Top Guild Top Gold
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
Leah_Dizon
100
1431079032
2
TN
100
1044733612
3
8800
1
800000000
4
RongTrungHoa
1
420000000
5
KD04
100
350000000
6
_ThiNo_
82
291993103
7
BaoAn
100
216574031
8
[GM] V­ơng Thọ - 0967990123
100
179114640
9
VoTinh
100
174518717
10
SPM_OMG
1
173000000
11
99F1
100
145968108
12
_DapConMuoi_
100
135271971
13
GHHHHHHHHHHH
1
131017410
14
TuyetMD
100
120808225
15
MiHawk
100
115679886
16
__BinhAn__
100
114728207
17
TOP
100
110742729
18
__shop__
1
109936683
19
SCCS1
100
107717793
20
TN_HoangLinh
100
99754670
21
KhocVoLe
100
89272833
22
_HoangAnh_
100
86985612
23
NghiaBaTha1
9
82615121
24
HoBaoCaoChon
100
82530266
25
Xpander
1
80573468
26
BeMayMan
100
71479194
27
Blue
100
63993821
28
Nood_1
5
51530157
29
_TOMvJERRY_
100
51128633
30
D4
85
50714144
31
ThanhHonDoi
100
50269566
32
Nghia2
100
50000099
33
Sabe
100
49069232
34
CuXaoLon
100
48976993
35
xoc
10
48219876
36
SEPTONG
100
44832223
37
_NuCuoiCuaBe
100
44536550
38
Xstore_1
100
44532465
39
TV
100
43416410
40
VeoVeo
1
42934669
41
_ZzOcTieu_zZ__
100
42328773
42
TruongPhi
100
41121459
43
BeKhoeBeTrau
100
40880381
44
88
97
39911134
45
HoaAnhTuc
70
39200000
46
Nhan14Tuoi
100
36521193
47
TrumGankTeam
10
34218565
48
KimAnh
100
31708401
49
_CaoBoi____4
82
29465637
50
ManhHao
67
29454025