Tải game

Tải 1 trong các bản Full là có thể tham gia game ngay

Tên files Mô tả Link tải
Bản FULL Ngoai Hinh VDC02/03/2020Download
Bản FULL Ngoai Hinh Son A02/03/2020Download
Auto Up Skill02/03/2020Download
Link down + Hướng dẫn Bot02/03/2020Download